Holiday Info

Zima

SummerPezinská Baba403 - 595 m

17:5929. 9. 2022
Pezinská Baba585 m
11.6 °C
Opening hours
Monday:Open
Tuesday:Open
Wednesday:Open
Thursday:Open
Friday:Open
Saturday:Open
Sunday:Open
Current conditions
Temperature: 11.6 °C
Bikepark: 0,0 km / 10,4 km
today:
dazd
7 to 10°C
Weather forecast:
Friday (30.9.)
zamracene
8 to 11°C
Saturday (1.10.)
dazd
9 to 12°C
Reviews from visitors
Pezinská Baba has not been rated yet this season

Map - Pezinská Baba - mapa trailov

Map - Pezinská Baba - mapa trailov

Bikepark

LengthRiseOperation
MTB okruh A4600 m215 m
MTB okruh B3800 m158 m
MTB okruh C1300 m60 m
TRAIL PRVÁ BABA700 m99 m

Information about the resort

MTB okruhy na Pezinskej Babe sú značené cyklotrasy A, B, C (žltá značka). Okruhy sú sčasti vedené po turistickej značke smerom na Pezinok, po lesných zvážniciach a zjazdovkách lyžiarskeho strediska Pezinská Baba. Spoločný začiatok okruhov je na parkovisku pred mapami, trasy ďalej pokračujú súbežne po modrej turistickej značke a vracajú sa lesnými cestami. Dôležité miesta a križovatky sú označené bodmi 1 až 11. Súčasťou 1. etapy je aj trail Prvá Baba, ktorým začínajú Babské traily. Ich rozvoj je pripravený v ďalších etapách po schválení príslušnými úradmi.

Prevádzkový poriadok

Súčasťou bikeparku sú postupne budované Babské traily (BT), ktoré sú označované podľa obťažnosti IMBA. Sieť cyklotrás v okolí Pezinskej Baby je určená výhradne na horskú cyklistiku. Cyklotrasy v maximálnej miere splývajú s lesným prostredím, pričom využívajú jeho potenciál, rešpektujú jeho hodnotu a zároveň spĺňajú trendy modernej horskej cyklistiky. Všetky okruhy sú riadne schválené a vyznačené cykloturistickým značením podľa STN 01 8028.
 1. Cyklotrasy sú určené skúseným cyklistom, ktorí zvládajú techniku jazdy v teréne.
 2. Cyklotrasy sú značené po celej dĺžke žltým „C“ a názvom okruhu.
 3. Využitie cyklotrás je na vlastné nebezpečie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy, ktoré sa na cyklotrasách stanú. V prípade úrazu volajte 112.
 4. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny uverejnené aktuálne na www.lkbaba.sk, príkazy prevádzkovateľa, vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesa a značenie priamo na cyklotrasách (jednosmernosť, uzatvorenie úseku, križovanie atď.).
 5. V prípade vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním lesných pozemkov v okolí cyklotrasy, budú tieto cyklotrasy v záujme zachovania bezpečnosti na nevyhnutné obdobie uzatvorené.
 6. Vjazd na cyklotrasy je povolený len na bicykli a s cyklistickou prilbou. Nie sú určené pre motorkárov, peších alebo jazdu na koni (pokiaľ nejdú súbežne s cyklotrasou).
 7. Cyklisti nesmú jazdiť v lesných porastoch mimo vyznačených trás ani na miestach označených zákazom vstupu (napr. ťažba, popadané stromy po víchrici).
 8. Návštevníci nesmú nijako poškodzovať cyklotrasu ani značenie. V prípade, že si všimnú poškodenie, musia ho po návrate z jazdy nahlásiť.
 9. Cyklisti sú povinní správať sa na cyklotrase tak, aby neohrozili ostatných návštevníkov lesa, nepoškodili prírodné prostredie, neobmedzovali činnosť vlastníka lesa a dodržiavali pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách.
 10. Cyklisti musia prispôsobiť rýchlosť svojej jazdy svojim fyzickým a technickým schopnostiam. Zároveň musia dať prednosť rýchlejším cyklistom.
 11. Je zakázané jazdiť po cyklotrasách pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 12. Po napadnutí snehu a v zimnom období sú cyklotrasy uzatvorené a jazda na nich je zakázaná. Nezabúdajte, že časť trás slúži v zime pre lyžiarov a bežkárov.
 13. Príspevok/poplatok je dobrovoľný a bude slúžiť na údržbu cyklotrás a ich ďalší rozvoj.
Contact

Lyžiarsky klub Baba - Pezinok

Holubyho 18902 01 Pezinok
Email: info@lkbaba.skWeb: www.lkbaba.skTel: +421 336 402 312Facebook
How do you get to us?