Holiday Info

Zima

SummerPezinská Baba403 - 595 m

Pezinská Baba585 m
18:5522. 5. 2024
16.7 °C
Betriebszeit
Montag:Geschlossen
Dienstag:Geschlossen
Mittwoch:Geschlossen
Donnerstag:Geschlossen
Freitag:Geschlossen
Samstag:Geschlossen
Sonntag:Geschlossen
Traily na Babe otvorené vo vybrané sobotné dni - viď. rozpis nižšie. Na obsluhu bikerov bude premávať vlek VL1000.
Aktuelle Bedingungen
Wetter: semi cloudy, 17.7 °C
Bikepark: 17,4 km / 17,4 km
Donnerstag 23.05.2024 (Morgen)
09:00cloudy15 bis 18 °C
12:00partlycloudy19 bis 20 °C
15:00partlycloudy21 °C
18:00rainshowers16 bis 20 °C2,2 mm
23.05.
24.05.
Bewertungen von Besuchern
Gesamtbewertung
1. Prostredie
2. Čakacia doba na lanovky
3. Prístup personálu (pokladne)
4. Pomer cena : kvalita
5. Parkovanie
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb

Langfristige Wettervorhersage

Babské traily

Cenník 2024 Vstup na Babské traily
1 deň 15
Sezónka na vlek 70

Karte - Pezinská Baba - mapa trailov

Karte - Pezinská Baba - mapa trailov

Bikepark

LängeAufstieg (Neigung)Betrieb
MTB okruh A
4600 m215 m
MTB okruh B
3800 m158 m
MTB okruh C
1300 m60 m
Downhill trail JežiBaba (len downhill)
553 m54 m
Downhill trail PerinBaba (Donwhill only)
1300 m111 m (8 %)
Downhill trail Tajná Baba
1500 m181 m (12 %)
Downhill trail PRVÁ BABA (donwhill only)
669 m99 m (14 %)
Výšľapka Krátka (uphill primary)
683 m61 m
Výšľapka Dĺhá (Uphill primary)
1600 m70 m
Výšľapka extrem (Uphill primary)
1400 m123 m

Informationen über das Gebiet

MTB okruhy na Pezinskej Babe sú značené cyklotrasy A, B, C (žltá značka). Okruhy sú sčasti vedené po turistickej značke smerom na Pezinok, po lesných zvážniciach a zjazdovkách lyžiarskeho strediska Pezinská Baba. Spoločný začiatok okruhov je na parkovisku pred mapami, trasy ďalej pokračujú súbežne po modrej turistickej značke a vracajú sa lesnými cestami. Dôležité miesta a križovatky sú označené bodmi. Súčasťou sú aj traily Prvá Baba, JežiBaba, Tajná Baba, Výšlapka dlhá, Výšlapka krátka, Výšlapka Extrém a najnovšie aj trail PerinBaba, ktoré označujeme Babské traily. 

Prevádzkový poriadok.

Pokyny pre účastníkov pojazdu na Babských trailoch.

 

1.         Cyklista (biker) je pri nákupe zodpovedný za správny výber lístka podľa aktuálne platného cenníka.

2.      Pred zakúpením lístka je cyklista povinný oboznámiť sa s návštevným a prevádzkovým poriadkom a je povinný podpísať prehlásenie bikera, čím s ním súhlasí a sa zaväzuje dodržiavať ho. V prehlásení bikera uvedie svoje osobné údaje, ktoré budú spracované v zmysle platných nariadení. V opačnom prípade mu nebude vydaný lístok a neumožnená preprava na vleku.

3.         Pri zakúpení je kupujúci povinný ihneď skontrolovať správnosť vydaného lístka, oneskorené reklamácie nebudú uznané.

4.         Za platnosť lístkov zakúpených mimo oficiálneho predaja strediska prevádzkovateľ nezodpovedá.

5.         Lístok je neprenosný - lístok smie používať len jedna osoba.

6.         Cyklista je povinný riadiť sa pokynmi obsluhy vlekov a dodržiavať všetky príkazové a zákazové tabule. Pri nevhodnom správaní sa a neuposlúchnutí pokynov je obsluha vleku oprávnená neumožniť použitie vleku bez náhrady.

7.       Preprava (vývoz bikerov) na vleku sa uskutočňuje prostredníctvom uchytenia závesu za predstavec bicykla, alebo opretím o telo v prípade kotvy. Predstavec je potrebné mať voľný bez ďalších úchytov (mobil, svetlo a iné.) aby neprišlo k ich poškodeniu.

8.         Pri preprave na vleku je najvýhodnejšie zasunúť sedadlo čo najnižšie. Pri nástupe sa zachytí unášacie lanko za predstavec a pri vystupovaní na konci vleku ho jazdec sám uvoľní potiahnutím za popruh, alebo pevnú časť kotvy.

9.         V prípade pádu jazdec čo najrýchlejšie opustí stopu aj s bicyklom.

10.      Cyklista je povinný po vyzvaní predložiť platný lístok obsluhe vleku a oprávneným osobám, pri nastupovaní, ale aj vystupovaní z vleku. V prípade lístkov na meno je povinný na vyzvanie obsluhy sa taktiež preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.

11.      Jazdné sa nevracia  - Pri nevhodných poveternostných podmienkach, prerušení prevádzky, v prípade poruchy vleku spôsobenej nevhodným správaním sa cyklistov na vleku, výpadku dodávky elektrického prúdu. Ani pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie platnosti lístka.

12.      Pre náhradu ceny lístka pri úraze je potrebné predložiť potvrdenie od lekára! Náhrada jazdného sa rieši individuálne podľa využitia lístka.

13.      Falšovanie a pozmeňovanie lístkov alebo nálepiek k lístkom je trestné – obsluha je povinná okamžite odobrať takýto lístok a hlásiť vedúcemu strediska na ďalšie šetrenie.

14.   Križovanie (slalomovanie) a vybočovanie zo stopy, chytanie unášačov na trati vleku, húpanie sa na unášačoch a poškodzovanie unášačov alebo súčastí vleku je životu nebezpečné.

15.      Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny) a je zodpovedná za riadne vyplnenie prehlásenia bikera a nalepenie kontrolných nálepiek.

16.      Kúpou lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky a zároveň súhlasí s týmito podmienkami.

 

Upozornenie

  1. Jazda bicyklom na vleku a po vyznačených cyklotrasách je na vlastné nebezpečie.
  2. Návštevník strediska je povinný pohybovať sa len po vyznačených cyklotrasách a miestach na to určených a zároveň rešpektovať všetky pokyny prevádzkovateľa na jeho pozemkoch, a ostatných majiteľov, alebo správcov pozemkov po ktorých sa pohybuje.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úrazy vzniknuté neprispôsobením jazdy svojim schopnostiam a stavu cyklotrás (terénu). V prípade úrazu na cyklotrasách treba volať záchrannú službu 112, alebo 155.
  4. Prevádzkovateľ vlekov nezodpovedá za poškodenie bicykla, alebo výstroje cyklistov.

 

Kontakt

Lyžiarsky klub Baba - Pezinok

Holubyho 18, 902 01 Pezinok
Email: info@lkbaba.skWeb: www.lkbaba.skTel: +421 336 402 312Facebook
Wie kommen Sie zu uns?