Holiday Info

Zima
Zerrenpach - Látky970 m
10:4130. 11. 2023
-5.1 °C

Aktuálne info

Wednesday 2024-04-24 (today)
09:00heavyrain3 to 4 °C3.7 mm
12:00rain3 to 4 °C1.9 mm
15:00lightrain4 to 5 °C1.1 mm
18:00heavyrain2 to 4 °C6.3 mm
Operation:
80 %
Hotel Zerrenpach Látky

Thursday 30.11.2023 Image archive

Historické teploty o 9:00

Teploty