Pezinská Baba

403 - 595 m n.m.
10.8.2020 10:58, 33 °C

Snow

0 cm
conditions: Insufficient
Type of snow: Artificial

Cable-cars and ski-lifts

0 / 5

Ski slopes

0.4 / 3.6 km

New snow

0 cm Last snowing: 28.2.2020

Rating

7 / 10

Resort announcements and warnings

Warning

Prevádzka vlekov bola v tejto zimnej sezóne UKONČENÁ. Obnovenie prevádzky vlekov v tejto sezóne je možné len v prípade napadnutia dostatočnej vrstvy...

Čítať viac

Weather

2 °C 7.3.2020 5:54

Weathet forecast for 3 days

10.8.2020 Today
18 to 28 °C
Wind: E - SE 2 m/s
11.8.2020 Tuesday
18 to 27 °C
Wind: E - SE 3 m/s
12.8.2020 Wednesday
17 to 25 °C
Wind: VRB 0 m/s

Opening hours

Day skiing
Monday Closed
Tuesday Closed
Wednesday Closed
Thursday Closed
Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed

LK Baba
Holubyho 18
Pezinok

033/6402312

Cable-cars TYPE LENGTH CAPACITY OPERATION
vlek DOUBLE 485 m 1200 pax/hr Closed
Poma H 60 520 m 900 pax/hr Closed
EPV 300 285 m 300 pax/hr Closed
VL 1000 998 m 800 pax/hr Closed
Poma P 227 m 450 pax/hr Closed
Ski slopes DIFFICULTY LENGTH ELEVATION GAIN OPERATION
pri vleku DOUBLE
430 m 90 m
pri EPV
280 m 38 m Closed
pri VL 1000
980 m 168 m Closed
Obchvat
440 m 90 m Closed
Pod vysokým napätím
430 m 90 m Closed
Modrá značka (prepojovacia)
610 m 39 m Closed
Žliabok (prepojovacia)
400 m 12 m Closed

Cenník

ZIMA
2019/2020
Mimosezóna
do 20.12., od 24. 2.
Hlavná sezóna
21. 12. - 23. 2.
Dospelí
Juniori
Deti
Dospelí
Juniori
Deti
1 deň
16
15
13
18
16
14
Bodový lístok -
150 bodov
12
11
10
12
11
10
1 jazda - vlek
3
3
3
3
3
3
1 hodina
8
7
6
9
8
7
2 hodiny
10
8
7
12
10
8
3 hodiny
13
12
11
14
13
12
4 hodiny
15
14
12
16
15
13
8 hod. zo sezóny (meno)
50
45
40
60
55
50
16 hod. zo sezóny (meno)
90
80
70
105
95
85
32 hod. zo sezóny (meno)
150
140
120
180
165
150
Sezónny - neprenosný (foto)
180
160
150
200
180
160
Rodinné skipasy
1 deň, 2+1 (meno)
36
40
1 deň, 2+2 (meno)
45
50
1 deň, 2+3 (meno)
55
60


VYSVETLIVKY K CENNÍKU

 • Detské lístky platia pre deti do 12 rokov vrátane (narodené po 1.1.2008), kontrola kartou poistenca.
 • Preprava detí do 5 rokov (narodené po 1.1.2015) v sprievode dospelej osoby je zdarma.
 • Juniorské lístky platia pre mládež od 13 do 18 rokov (ročníky 2002-2008), kontrola kartou poistenca.
 • Juniorská tarifa platí aj pre seniorov od 60 rokov (narodení do 1959) a osoby ZŤP, kontrola preukazom totožnosti/preukazom ZŤP.
 • Časový lístok je neprenosný na inú osobu.
 • Rodinné lístky platia pre dvoch rodičov a deti do 12 rokov vrátane. Pri rodinných lístkoch je nutné predložiť doklady (karty poistenca) všetkých členov rodiny.
 • Od 8.1.2020 cez pracovné dni, mimo prázdnin zľava do 10 % na časové denné lístky.
   Zľava do 20 % na celodenný a 4 hodinový lístok na meno pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, GO<26 a EURO<26, platí pri nezľavnenom cenníku.
 • Individuálna zľava pre organizované lyžiarske kurzy nad 10 osôb.
 • Sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie.
 • Pri lístkoch vydaných na meno je návštevník povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.


Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2018/2019 vydané Lyžiarskym Klubom Baba - Pezinok, Holubyho 18, 902 01 Pezinok, IČO: 340006397, (ďalej len "LK Baba", alebo len "prevádzkovateľ"), upravujú poskytovanie služieb - prepravu lyžiarskymi vlekmi prevádzkovaných LK Baba a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich.  Zákazník má možnosť zakúpiť jednotlivé druhy lístkov za ceny uvedené v Cenníku.
 2. Lístky sa vydávajú vo forme bezkontaktnej čipovej karty s uvedením  identifikačných údajov držiteľa lístka alebo bez ich uvedenia, v závislosti od typu lístka. Záloha na čipovú kartu je 2,00 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len v prípade vrátenia plne funkčnej a neporušenej karty.
 3. Odpočítavané body na vlekoch: DOUBLE a POMA H-60 - 15 bodov, POMA P a EPV 300 - 10 bodov, VL 1000 - 20 bodov. Všetky lístky sú platné aj v stredisku Zochova chata.
 4. Na večernú prevádzku platia časové 1, 2, 3, 4-hodinové, bodové a sezónne lístky.
 5. Hodinové výberové lístky zo sezóny (8, 16, 32 HOD/SEZ) platia v ktorýkoľvek deň v sezóne na denné aj večerné lyžovanie. Odpočíta sa každá začatá celá hodina pri prechode cez turnikety.
 6. LK Baba je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu lyžiarskych vlekov, nespustiť, prerušiť alebo ukončiť prevádzku jednotlivých lyžiarskych vlekov v prípade technických porúch, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie alebo iných skutočností neumožňujúcich bezpečnú prepravu zákazníkov.
 7. Kúpou lístka a využívaním prepravných služieb lyžiarskymi vlekmi prevádzkovanými LK Baba sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, obsluhy vlekov, Pokynov pre lyžiarov a návštevníkov lyžiarskeho strediska Pezinská Baba a Zochova chata, Návštevný poriadok stredísk Pezinská Baba a Zochova chata - Piesok, tieto všeobecné obchodné podmienky a všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa pohybu a správania osôb v horských strediskách.
 8. LK Baba je oprávnený lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných LK Baba v prípade zistenia, že lístok využíva osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, a to pri lístkoch vydaných na meno osoba, ktorá nie je uvedená ako držiteľ lístka na bezkontaktnej čipovej karte (t.j. ak meno na lístku nezodpovedá identifikačným údajom kontrolovanej osoby na jej preukaze totožnosti). Neprenosné lístky sú platné s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov s preukazom poistenca. V prípade znehodnotenia lístka z dôvodu porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia prepravných služieb poskytovaných LK Baba v jednotlivých strediskách, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zákazníkovi odoprieť poskytnutie prepravy , prípadne znehodnotiť (zablokovať) lístok v prípade, že zákazník svojim správaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo život, zdravie alebo majetok ostatných zákazníkov alebo návštevníkov strediska, alebo životné prostredie, prípadne neuposlúchne odporúčania, príkazy, alebo zákazy obsluhy vleku, zamestnancov prevádzkovateľa, alebo iných oprávnených osôb.
   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2019.
Cross-country trails LENGTH GROOMED LENGTH LAST MAINTENANCE OPERATION
Trojka 3.0 km 0 km -
Päťka 5.0 km 0 km 20.1.2020
Pools TYPE DEPTH TEMPERATURE DIMENSIONS OPERATION
Water attractions TYPE LENGTH PRICE OPERATION
Bike trails LENGTH
Bike parks DIFFICULTY LENGTH ELEVATION GAIN OPERATION
Hiking trails LENGTH
GOLF HOLES PAR HANDICAP DISTANCE

Cenník

ZIMA
2019/2020
Mimosezóna
do 20.12., od 24. 2.
Hlavná sezóna
21. 12. - 23. 2.
Dospelí
Juniori
Deti
Dospelí
Juniori
Deti
1 deň
16
15
13
18
16
14
Bodový lístok -
150 bodov
12
11
10
12
11
10
1 jazda - vlek
3
3
3
3
3
3
1 hodina
8
7
6
9
8
7
2 hodiny
10
8
7
12
10
8
3 hodiny
13
12
11
14
13
12
4 hodiny
15
14
12
16
15
13
8 hod. zo sezóny (meno)
50
45
40
60
55
50
16 hod. zo sezóny (meno)
90
80
70
105
95
85
32 hod. zo sezóny (meno)
150
140
120
180
165
150
Sezónny - neprenosný (foto)
180
160
150
200
180
160
Rodinné skipasy
1 deň, 2+1 (meno)
36
40
1 deň, 2+2 (meno)
45
50
1 deň, 2+3 (meno)
55
60


VYSVETLIVKY K CENNÍKU

 • Detské lístky platia pre deti do 12 rokov vrátane (narodené po 1.1.2008), kontrola kartou poistenca.
 • Preprava detí do 5 rokov (narodené po 1.1.2015) v sprievode dospelej osoby je zdarma.
 • Juniorské lístky platia pre mládež od 13 do 18 rokov (ročníky 2002-2008), kontrola kartou poistenca.
 • Juniorská tarifa platí aj pre seniorov od 60 rokov (narodení do 1959) a osoby ZŤP, kontrola preukazom totožnosti/preukazom ZŤP.
 • Časový lístok je neprenosný na inú osobu.
 • Rodinné lístky platia pre dvoch rodičov a deti do 12 rokov vrátane. Pri rodinných lístkoch je nutné predložiť doklady (karty poistenca) všetkých členov rodiny.
 • Od 8.1.2020 cez pracovné dni, mimo prázdnin zľava do 10 % na časové denné lístky.
   Zľava do 20 % na celodenný a 4 hodinový lístok na meno pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, GO<26 a EURO<26, platí pri nezľavnenom cenníku.
 • Individuálna zľava pre organizované lyžiarske kurzy nad 10 osôb.
 • Sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie.
 • Pri lístkoch vydaných na meno je návštevník povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.


Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2018/2019 vydané Lyžiarskym Klubom Baba - Pezinok, Holubyho 18, 902 01 Pezinok, IČO: 340006397, (ďalej len "LK Baba", alebo len "prevádzkovateľ"), upravujú poskytovanie služieb - prepravu lyžiarskymi vlekmi prevádzkovaných LK Baba a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich.  Zákazník má možnosť zakúpiť jednotlivé druhy lístkov za ceny uvedené v Cenníku.
 2. Lístky sa vydávajú vo forme bezkontaktnej čipovej karty s uvedením  identifikačných údajov držiteľa lístka alebo bez ich uvedenia, v závislosti od typu lístka. Záloha na čipovú kartu je 2,00 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len v prípade vrátenia plne funkčnej a neporušenej karty.
 3. Odpočítavané body na vlekoch: DOUBLE a POMA H-60 - 15 bodov, POMA P a EPV 300 - 10 bodov, VL 1000 - 20 bodov. Všetky lístky sú platné aj v stredisku Zochova chata.
 4. Na večernú prevádzku platia časové 1, 2, 3, 4-hodinové, bodové a sezónne lístky.
 5. Hodinové výberové lístky zo sezóny (8, 16, 32 HOD/SEZ) platia v ktorýkoľvek deň v sezóne na denné aj večerné lyžovanie. Odpočíta sa každá začatá celá hodina pri prechode cez turnikety.
 6. LK Baba je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu lyžiarskych vlekov, nespustiť, prerušiť alebo ukončiť prevádzku jednotlivých lyžiarskych vlekov v prípade technických porúch, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie alebo iných skutočností neumožňujúcich bezpečnú prepravu zákazníkov.
 7. Kúpou lístka a využívaním prepravných služieb lyžiarskymi vlekmi prevádzkovanými LK Baba sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, obsluhy vlekov, Pokynov pre lyžiarov a návštevníkov lyžiarskeho strediska Pezinská Baba a Zochova chata, Návštevný poriadok stredísk Pezinská Baba a Zochova chata - Piesok, tieto všeobecné obchodné podmienky a všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa pohybu a správania osôb v horských strediskách.
 8. LK Baba je oprávnený lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných LK Baba v prípade zistenia, že lístok využíva osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, a to pri lístkoch vydaných na meno osoba, ktorá nie je uvedená ako držiteľ lístka na bezkontaktnej čipovej karte (t.j. ak meno na lístku nezodpovedá identifikačným údajom kontrolovanej osoby na jej preukaze totožnosti). Neprenosné lístky sú platné s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov s preukazom poistenca. V prípade znehodnotenia lístka z dôvodu porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia prepravných služieb poskytovaných LK Baba v jednotlivých strediskách, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zákazníkovi odoprieť poskytnutie prepravy , prípadne znehodnotiť (zablokovať) lístok v prípade, že zákazník svojim správaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo život, zdravie alebo majetok ostatných zákazníkov alebo návštevníkov strediska, alebo životné prostredie, prípadne neuposlúchne odporúčania, príkazy, alebo zákazy obsluhy vleku, zamestnancov prevádzkovateľa, alebo iných oprávnených osôb.
   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2019.
Cable-cars TYPE LENGTH CAPACITY OPERATION
vlek DOUBLE 485 m 1200 pax/hr Closed
Poma H 60 520 m 900 pax/hr Closed
EPV 300 285 m 300 pax/hr Closed
VL 1000 998 m 800 pax/hr Closed
Poma P 227 m 450 pax/hr Closed
Ski slopes DIFFICULTY LENGTH ELEVATION GAIN OPERATION
pri vleku DOUBLE
430 m 90 m
pri EPV
280 m 38 m Closed
pri VL 1000
980 m 168 m Closed
Obchvat
440 m 90 m Closed
Pod vysokým napätím
430 m 90 m Closed
Modrá značka (prepojovacia)
610 m 39 m Closed
Žliabok (prepojovacia)
400 m 12 m Closed
Cross-country trails LENGTH GROOMED LENGTH LAST MAINTENANCE OPERATION
Trojka 3.0 km 0 km -
Päťka 5.0 km 0 km 20.1.2020

Resort information

Services

Lyžiarske stredisko Pezinská Baba je najvýznamnejšie stredisko zimných športov v Malých Karpatoch v nadmorskej výške 527 m n.m. Nachádza sa 12 km od okresného mesta Pezinok na vrchole horského prechodu smerom na Malacky.

V stredisku je k dispozícii päť vlekov s celkovou kapacitou 3650 osôb za hodinu a lyžiarske trate v sumárnej dĺžke 3570 m, vybavené technickým zasnežovaním a umelým osvetlením. Prevádzka vlekov je denne od 9:00 do 16:00 a večerné lyžovanie od 17:00 do 21:00.

Stredisko je vybavené požičovňou lyžiarskeho výstroja a lyžiarskou školu (www.dksports.sk).

V stredisku sa nachádzajú aj pravidelne upravované lyžiarske bežecké trate v dĺžke 8 km pre klasickú a korčuliarsku techniku. Aktuálne informácie sú na www.lkbaba.sk a tel.: +421 33 6402312.


Služby

 • skiservis,
 • požičovňa lyží,
 • večerné lyžovanie,
 • technické zasnežovanie,
 • sociálne zariadenie,
 • lyžiarska škola,
 • bufet,
 • reštaurácia,
 • ubytovanie v chate/penzióne,
 • parkovisko

Mountain safety 101

How to behave in the mountain resorts

More

Mountain rescue warnings

Current warnings

Display warnings

Holiday Info Applications

How would you like to have all the newest info on the go? Simply download one of these apps: iSKI or Holidayinfo App for your Android or iPhone and stay well informed wherever you go.

iski icon iski google play iski appstore

#hislovakia

Follow @holidayinfo.sk on Instagram and tag #hislovakia.

SITOUR spol. s r.o.
Terézie Vansovej 10
SK-974 01 Banská Bystrica
www.sitour.sk

© 2018, Sitour. All rights reserved. All contents for this website have been provided by the aquaparks and mountain resorts. Designed by okto.digital