Pezinská Baba, Malé Karpaty
01:58, 5.9 °Cimage archive
Opening hours
Monday:otvorené
Tuesday:otvorené
Wednesday:otvorené
Thursday:otvorené
Friday:otvorené
Saturday:otvorené
Sunday:otvorené
Aktuálne podmienky
Today:
1 to 11 °C
Weather forecast:
Monday (18.10.)
2 to 11 °C
Kontakt

Lyžiarsky klub Baba - Pezinok

Holubyho 18902 01 PezinokSlovakia Facebook
Email: info@lkbaba.sk www: www.lkbaba.sk Tel: +421 336 402 312
Info o stredisku
more info
MTB okruhy na Pezinskej Babe sú značené cyklotrasy A, B, C (žltá značka). Okruhy sú sčasti vedené po turistickej značke smerom na Pezinok, po lesných zvážniciach a zjazdovkách lyžiarskeho strediska Pezinská Baba. Spoločný začiatok okruhov je na parkovisku pred mapami, trasy ďalej pokračujú súbežne po modrej turistickej značke a vracajú sa lesnými cestami. Dôležité miesta a križovatky sú označené bodmi 1 až 11. Súčasťou 1. etapy je aj trail Prvá Baba, ktorým začínajú Babské traily. Ich rozvoj je pripravený v ďalších etapách po schválení príslušnými úradmi. Prevádzkový poriadok Súčasťou bikeparku sú postupne budované Babské traily (BT), ktoré sú označované podľa obťažnosti IMBA. Sieť cyklotrás v okolí Pezinskej Baby je určená výhradne na horskú cyklistiku. Cyklotrasy v maximálnej miere splývajú s lesným prostredím, pričom využívajú jeho potenciál, rešpektujú jeho hodnotu a zároveň spĺňajú trendy modernej horskej cyklistiky. Všetky okruhy sú riadne schválené a vyznačené cykloturistickým značením podľa STN 01 8028. Cyklotrasy sú určené skúseným cyklistom, ktorí zvládajú techniku jazdy v teréne. Cyklotrasy sú značené po celej dĺžke žltým „C“ a názvom okruhu. Využitie cyklotrás je na vlastné nebezpečie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy, ktoré sa na cyklotrasách stanú. V prípade úrazu volajte 112. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny uverejnené aktuálne na www.lkbaba.sk, príkazy prevádzkovateľa, vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesa a značenie priamo na cyklotrasách (jednosmernosť, uzatvorenie úseku, križovanie atď.). V prípade vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním lesných pozemkov v okolí cyklotrasy, budú tieto cyklotrasy v záujme zachovania bezpečnosti na nevyhnutné obdobie uzatvorené. Vjazd na cyklotrasy je povolený len na bicykli a s cyklistickou prilbou. Nie sú určené pre motorkárov, peších alebo jazdu na koni (pokiaľ nejdú súbežne s cyklotrasou). Cyklisti nesmú jazdiť v lesných porastoch mimo vyznačených trás ani na miestach označených zákazom vstupu (napr. ťažba, popadané stromy po víchrici). Návštevníci nesmú nijako poškodzovať cyklotrasu ani značenie. V prípade, že si všimnú poškodenie, musia ho po návrate z jazdy nahlásiť. Cyklisti sú povinní správať sa na cyklotrase tak, aby neohrozili ostatných návštevníkov lesa, nepoškodili prírodné prostredie, neobmedzovali činnosť vlastníka lesa a dodržiavali pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách. Cyklisti musia prispôsobiť rýchlosť svojej jazdy svojim fyzickým a technickým schopnostiam. Zároveň musia dať prednosť rýchlejším cyklistom. Je zakázané jazdiť po cyklotrasách pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Po napadnutí snehu a v zimnom období sú cyklotrasy uzatvorené a jazda na nich je zakázaná. Nezabúdajte, že časť trás slúži v zime pre lyžiarov a bežkárov. Príspevok/poplatok je dobrovoľný a bude slúžiť na údržbu cyklotrás a ich ďalší rozvoj.
Hodnotenie od návštevníkov
Stredisko Pezinská Baba ešte nebolo v tejto sezóne hodnotené.
Ako sa k nám dostanete?

Map - Pezinská Baba - mapa trailov

To show in full size, click on the image below.

Map - Pezinská Baba - mapa trailov
Pezinska Baba - traily

Bikepark

DifficultyLengthVertical riseOperation
MTB okruh Amedium4600 m215 m
MTB okruh Beasy3800 m158 m
MTB okruh Ceasy1300 m60 m
TRAIL PRVÁ BABAeasy700 m99 m
Informácie o stredisku
MTB okruhy na Pezinskej Babe sú značené cyklotrasy A, B, C (žltá značka). Okruhy sú sčasti vedené po turistickej značke smerom na Pezinok, po lesných zvážniciach a zjazdovkách lyžiarskeho strediska Pezinská Baba. Spoločný začiatok okruhov je na parkovisku pred mapami, trasy ďalej pokračujú súbežne po modrej turistickej značke a vracajú sa lesnými cestami. Dôležité miesta a križovatky sú označené bodmi 1 až 11. Súčasťou 1. etapy je aj trail Prvá Baba, ktorým začínajú Babské traily. Ich rozvoj je pripravený v ďalších etapách po schválení príslušnými úradmi.

Prevádzkový poriadok

Súčasťou bikeparku sú postupne budované Babské traily (BT), ktoré sú označované podľa obťažnosti IMBA. Sieť cyklotrás v okolí Pezinskej Baby je určená výhradne na horskú cyklistiku. Cyklotrasy v maximálnej miere splývajú s lesným prostredím, pričom využívajú jeho potenciál, rešpektujú jeho hodnotu a zároveň spĺňajú trendy modernej horskej cyklistiky. Všetky okruhy sú riadne schválené a vyznačené cykloturistickým značením podľa STN 01 8028.
 1. Cyklotrasy sú určené skúseným cyklistom, ktorí zvládajú techniku jazdy v teréne.
 2. Cyklotrasy sú značené po celej dĺžke žltým „C“ a názvom okruhu.
 3. Využitie cyklotrás je na vlastné nebezpečie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy, ktoré sa na cyklotrasách stanú. V prípade úrazu volajte 112.
 4. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny uverejnené aktuálne na www.lkbaba.sk, príkazy prevádzkovateľa, vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesa a značenie priamo na cyklotrasách (jednosmernosť, uzatvorenie úseku, križovanie atď.).
 5. V prípade vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním lesných pozemkov v okolí cyklotrasy, budú tieto cyklotrasy v záujme zachovania bezpečnosti na nevyhnutné obdobie uzatvorené.
 6. Vjazd na cyklotrasy je povolený len na bicykli a s cyklistickou prilbou. Nie sú určené pre motorkárov, peších alebo jazdu na koni (pokiaľ nejdú súbežne s cyklotrasou).
 7. Cyklisti nesmú jazdiť v lesných porastoch mimo vyznačených trás ani na miestach označených zákazom vstupu (napr. ťažba, popadané stromy po víchrici).
 8. Návštevníci nesmú nijako poškodzovať cyklotrasu ani značenie. V prípade, že si všimnú poškodenie, musia ho po návrate z jazdy nahlásiť.
 9. Cyklisti sú povinní správať sa na cyklotrase tak, aby neohrozili ostatných návštevníkov lesa, nepoškodili prírodné prostredie, neobmedzovali činnosť vlastníka lesa a dodržiavali pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách.
 10. Cyklisti musia prispôsobiť rýchlosť svojej jazdy svojim fyzickým a technickým schopnostiam. Zároveň musia dať prednosť rýchlejším cyklistom.
 11. Je zakázané jazdiť po cyklotrasách pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 12. Po napadnutí snehu a v zimnom období sú cyklotrasy uzatvorené a jazda na nich je zakázaná. Nezabúdajte, že časť trás slúži v zime pre lyžiarov a bežkárov.
 13. Príspevok/poplatok je dobrovoľný a bude slúžiť na údržbu cyklotrás a ich ďalší rozvoj.